Sportloketwestbrabant
‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws rondom aangepast sporten!’

Traject Handboogvereniging Nimrod

In de roos schieten met een statief!

Geplaatst op 16-01-2018

Lees hieronder de korte samenvatting rondom het ontwikkelen van een statief ten behoeve van een visueel beperkte schutster.

Juni 2017

Vanuit de vereniging is de vraag gekomen om met elkaar te zoeken naar een oplossing om een visueel beperkte schutster hulp te bieden bij het schieten. De schutster kreeg meteen de smaak te pakken toen ze haar eerste pijlen had afgevuurd. Met de juiste begeleiding vanuit de club en haar partner schiet ze iedere week met veel plezier in de roos!

Het is wenselijk om wat meer zelfstandig te kunnen schieten, waarbij de kwaliteit van het schot verbeterd wordt. Dit is mogelijk door middel van een statief waarin de schutster goed gepositioneerd wordt. Zo wordt een standaard starthouding aangeleerd welke bijdrage levert aan een goed schot.

September 2017 

Na een tussenperiode waarin veel informatie is verzameld waar het statief aan moet gaan voldoen kreeg het plan langzamerhand wat meer vorm. Zo was er een concreet idee wat betreft het statief. Het statief is geïnspireerd op een voorbeeld van de paralympische zilveren medaille winnares, de Amerikaanse Janice Walth. Daarnaast is tijdens een Nederlands kampioenschap een soortgelijk statief ter inspiratie bekeken. Tijdens de regiobijeenkomst van het Sportloket West-Brabant is informatie ingewonnen omtrent Grenzeloos-Actief. Door het inzetten op het Grenzeloos-Actief stimuleringsbudget werd ook de financiële kant van dit project afgedekt.

Oktober 2017

Het indienen van de aanvraag voor het stimuleringsbudget is in gang gezet. Tegelijkertijd is er contact gelegd met Vakopleiding Metaal West-Brabant. Zij zijn de beoogde partner in realiseren van het statief. Na een tweetal gesprekken met de docent hebben alle partijen ingestemd dit project uit te gaan voeren.

December 2017/ januari 2018

Het stimuleringsbudget is toegekend aan Handboogvereniging Nimrod. Dit nieuws was natuurlijk erg welkom zodat we de vervolgstappen in gang konden gaan zetten. Wegens de feestdagen en vakantieperiode op de Vakopleiding Metaal hebben we sinds deze week (08-01-2018) weer de draad opgepakt en onderzoeken nu de productiekosten. Hier wordt door Vakopleiding Metaal nu een offerte voor opgemaakt. De vervolgstappen zijn het daadwerkelijk produceren van het statief, daarbij lettende op de wensen van de schutster. We hebben er vertrouwen in dat dit zeker goed gaat komen!

We houden jullie natuurlijk op de hoogte!

Namens Handboogvereniging Nimrod, Vakopleiding Metaal en Etten-Leur Actief,

Martijn Hentzen Coördinator aangepaste sport Etten-Leur

Alle nieuwsberichten