Sportloketwestbrabant
‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws rondom aangepast sporten!’

Toegankelijkheidsfonds van start

Geplaatst op 07-11-2017

De gemeente Breda die de participatie van mensen met een beperking hoog op haar agenda heeft gezet, wil ondernemers/exploitanten een impuls geven voor het verrichten van aanpassingen in het kader van de toegankelijkheid middels een fonds. In dit toegankelijkheidsfonds zit een bedrag van € 185.000, --. Dit bedrag wordt door de organisatie Breda Gelijk (voorheen BCG) beheerd.

Voor wie en wat is dit fonds

Eigenaren/exploitanten van gebouwen met een publieke functie in de gemeente Breda kunnen een beroep doen op dit fonds. Het fonds biedt een tegemoetkoming aan eigenaren/exploitanten die hun pand toegankelijker willen maken voor mensen met een beperking. Een beroep op dit fonds kan zowel gedaan worden voor een bouwkundig advies (Stichting Zet) als voor aanpassingen van het pand. Maar ook voor roerende zaken zoals bijvoorbeeld een oprijplaat/drempelhulp.
 Aanvragen voor kleine investeringen tot € 500,-- kunnen volledig worden bekostigd uit het fonds. Bij aanvragen boven dit bedrag wordt er een onderscheid gemaakt tussen profit en non-profit instellingen. De profit sector kan een tegemoetkoming van maximaal 25% van de investering aanvragen met een maximum van € 5.000,-- De non-profit organisatie kan een aanvraag doen van maximaal 50% van de investering met een maximum van € 5.000,--.

Hoe kunt u een aanvraag doen?

Een aanvraag kunt u doen door naar de website www.breda-gelijk.nl te gaan.
U vindt hier de noodzakelijke informatie over het toegankelijkheidsfonds (criteria en procedure) en het aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier kunt u met bijbehorende stukken sturen naar  . U ontvangt een ontvangst bevestiging en binnen 6 weken na ontvangst een reactie op uw aanvraag.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Breda Gelijk,  .

 

Alle nieuwsberichten