Sportloketwestbrabant
‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws rondom aangepast sporten!’

Down in Town

In Oosterhout

Geplaatst op 20-04-2017

Stichting IEDER-EEN heeft het initiatief genomen voor het evenement “Down in Town” in Oosterhout. In de periode 23 april tot en 20 mei 2017. Dit is een initiatief om in de gemeente Oosterhout mensen met een verstandelijke beperking een duidelijk gezicht te geven en hen zo volledig mogelijk te laten participeren in onze maatschappij.

OiB heeft de wens om haar werk op het gebied van aangepast sporten en bewegen zichtbaar te maken en heeft de mogelijkheid om haar lokale en regionale netwerk op dit gebied in te zetten.

In de laatste 15 jaar heeft de gemeente Oosterhout aan OiB de mogelijkheid geboden om het aangepast sporten onder de aandacht te brengen bij sporten – beweegaanbieders en de inwoners van Oosterhout. In die periode is er door de uitvoering van projecten veel aandacht geweest voor deskundigheidsbevordering bij sport – en beweegaanbieders en sportstimulering.

In 2015 is Oosterhout in Beweging aangesloten bij het regionale sportloket aangepast Sporten West Brabant. Door deze regionale samenwerking zijn de lijnen met sportcoaches in de regio kort en wordt de vindplaats van aangepast sportaanbod vergroot en worden meer mensen met een beperking bereikt.

De huidige loketfunctie van OiB draagt bij in het maken van een beweegmatch. Dat wil zeggen dat hulpvragen met betrekking tot aangepast sporten door particulieren, sport en beweegaanbieders of instellingen op een adequate manier worden opgepakt en dat meer mensen met een beperking hun favoriete sportactiviteit kunnen beoefenen. ”De vraag waar kan ik een passende sport voor mij vinden?” wordt door de sportcoach van OiB opgepakt en samen met de hulpvrager wordt gekeken naar mogelijkheden!

http://www.bndestem.nl/oosterhout/oosterhout-vraagt-met-down-in-town-aandacht-voor-verstandelijke-beperking~a028fa88/

Het programma:

23 april:
10.00 uur: Ontvangst Equipe Mont Ventoux
13.30 uur: Opening Down in Town
14.00 uur: Start proeverij (Scorpio, TSC, Bootcamp, MHC)
15.00 uur: Opening tentoonstelling basiliek
15.15 uur: Jostiband basiliek
Optreden van de Gruytveldband uit Terheijden en Matthijs Koning

8 mei t/m 19 mei: Kennismaken met sport (verenigingen)
Zie onder

20 mei: Afsluiting Down in Town
Sportieve afsluiting samen met mensen zonder beperking.
13.30 uur: Start massaloop vanaf het basiliekplein met bands (w-up), bands langs de route
14.15 uur: Ontvangst met bands
14.30 Circusvoorstelling (verhoogd stuk bij Theek 5 of voor brownies en downies)
15.00 uur slotfeest met bands

 

Alle nieuwsberichten